Info

Praktisk skyting startet i California  på 50-tallet. Skyteformen ekspanderte til Europa, Australia, Sør-Amerika og Afrika innen kort tid. Den internasjonale hovedorganisasjonen for sporten heter International Practical Shooting Confederation (IPSC). Organisasjonen ble opprettet i 1976 og er i dag utbredt over hele verden. I Norge administreres skyteformen av Norges Forbund for Praktisk Skyting (NFPS) som ble grunnlagt i 1979. Klubbene i Norge som driver med praktisk skyting er tilsluttet NFPS.

SKYTEFORMER
Praktisk skyting er en skyteform som vektlegger sikkerhet, sikker våpenbehandling, presisjon, kraft og hurtighet. Sporten utøves med pistol/revolver, rifle og hagle.

BLINKER
Praktisk skyting benytter flere typer blinker. Øvelser innen praktisk skyting  bruker blinker av papp og stål, stasjonære og bevegelige blinker. Det er ikke noen mal på hvilke måter blinkene arrangeres på.

ØVELSER
Praktisk skyting har ingen faste programmer eller øvelser. Skytterne må i stedet oppnå ferdigheter som setter dem i stand til å løse enhver oppgave de vil kunne stilles ovenfor i en konkurranse. Konkurransen består av flere øvelser, kalt stager. Hver stage består flere blinker, som stiller skytteren overfor en stage som skal løses så presist og så raskt som mulig. De fleste stager vil kreve at skytteren beveger seg bort fra startposisjonen for å kunne se alle blinkene som skal beskytes. Det er vanligvis bare en skytter som skyter en stage om gangen, det hele  overvåkes av en Range Officer, RO som passer på at skytteren overholder sportens sikkerhetsregler. På et stevne så er det Range Master (RM) som har det øverste ansvaret, RO utfører sine oppgaver på delegert ansvar fra RM.

POENGSUMMERING
Regelverket for poengberegning innen praktisk skyting vektlegger en balanse mellom presisjon, kraft og hurtighet. Skytteren skal treffe blinkene mest mulig presist på kortest mulig tid, i tillegg vil skyttere som benytter ammunisjon som tilfredsstiller kravet til kraftig ammunisjon få bedre poeng på dårlige treff i blinken. Skytterens resultat på en stage kalkuleres ved å ta den poengsummen skytteren har oppnådd og dele på den tiden skytteren brukte fra startsignalet ble gitt til siste skudd ble avfyrt. Resultatet kalles en faktor, og skytteren med størst faktor på en stage får maksimum poengsum. De andre skytterne får poeng ut i fra hvor mange prosent deres faktor er i forhold til den største faktor som ble oppnådd på stagen. Poengsummene fra alle stagene blir deretter summert slik at man får en resultatliste for hver divisjon.

Eksempel: Dersom en stage har maks 100 oppnåelige poeng, vil den skytteren som har oppnådd størst faktor få 100 poeng. Hvis den største faktor som ble oppnådd på stagen er på 6,0000, vil en skytter som oppnådde en faktor på 4,8000 få 80 poeng (4,800 / 6,000 = 0,8000 x 100 poeng = 80,0000 poeng). Faktor og poeng kalkuleres med 4 desimaler.

HVEM KAN DELTA?
For å kunne delta i praktisk skyting må man gjennomføre et eget godkjenningskurs og bestå en teoretisk og praktisk prøve. Det er ikke noen øvre eller nedre aldersgrense for å delta, så lenge man overholder sikkerhetsreglene og praktiserer sikker våpenbehandling. Menn, kvinner, juniorer og seniorer konkurrerer sammen, de benytter de samme øvelsene, det samme regelverket og samme poengberegning. I større konkurranser vil det ofte bli foretatt en egen premiering av beste kvinne, junior og senior for å stimulere rekruttering til sporten. Dersom du ikke har en pistol fra før, må du oppfylle følgende kriterier før Politiet vil vurdere å utstede en ervervstillatelse til deg:

 • Du må være fylt 21 år.
 • Du må ha en plettfri vandel.
 • Du må ha vært aktivt medlem i en godkjent pistolklubb i minst 6 måneder.
 • Klubben må skrive ut en erhvers anbefaling
 • Du må ha fått grunnleggende våpenopplæring.
 • Du må ha et våpenskap.

Pistolklubben du er medlem i må være tilknyttet et skyteforbund som har skyting med det våpenet du søker om på programmet. Har du eget våpen og ønsker å delta på konkurranser i praktisk skyting kan du gjøre følgende:

 • Anskaffe deg det mest nødvendige utstyret:
  • Hørselvern.
  • Skytebriller.
  • Belte (eller en komplett skyterigg med hylster og mag.holdere)
  • Hylster som skal dekke avtrekkerbøylen.
  • Magasiner,  (man bør ha minst 3 magasiner med 16/18 skudd).
  • Magasinholdere.
 • Melde deg inn i en skyteklubb som har praktisk skyting på programmet
 • Delta på et Godkjenningskurs og bestå en skriftlig og praktisk eksamen.
 • Du kan ikke delta i konkurranser i praktisk skyting før du har bestått eksamen.

SPØRSMÅL?
Send oss gjerne en mail eller ring for å komme i kontakt med klubbens aktive praktiske skyttere. Vi hjelper gjerne til med tips og råd til nybegynnere.

PRAKTISK SKYTING MED PISTOL/REVOLVER
For alle divisjoner innen innen praktisk skyting for pistoler/revolvere gjelder følgende minimumsbegrensninger:

 • Minimum kaliber: 9mm /cal .38.
 • Minimum faktorkrav for ammunisjon (Minor): 125 (hastighet i fot x kulevekt i grains / 1000).
 • Skyter man med kraftigere ammunisjon vil man kunne få treff i blinkene scoret som Major (d.v.s. mer poeng for dårlige treff enn Minor).
 • Major faktorkrav for ammunisjon: 170 (hastighet i fot x kulevekt i grains / 1000).
 • Den vanligste kulevekt i 9mm minor er 125 grain.
 • Den vanligste kulevekt i cal .40 er 180 grain.

PRAKTISK SKYTING MED PISTOLER/REVOLVER ER INNDELT I FØLGENDE DIVISJONER:

Open Division
Her bruker man pistoler og utstyr hvor «det aller meste» av modifikasjoner er tillatt. Rekyldempende innretninger slik som porting, kompensator og vekter er tillatt. Optiske/elektroniske siktemidler kan også benyttes.

Minimum faktorkrav for Major: 160.
Minimum kaliber for Major: 9mm.
Minimum kulevekt for Major: 120 grains.
Maksimum magasinlenge: 170 mm.

Standard Division
Her benyttes pistoler som ved første øyekast ser helt «standard» ut. Man kan imidlertid foreta relativt store modifikasjoner på våpenet for å tilpasse det etter egne ønsker. Rekyldempende innretninger slik som porting, kompensator og vekter er ikke tillatt (porting av sleiden er tillatt).
Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes.

Minimum faktorkrav for Major: 170.
Minimum kaliber for Major: 10mm / CAL.40.
Maksimum fysisk størrelse på pistolen: 225 x 150 x 45 mm (lengde x høyde x dybde). Pistolen skal kunne legges i en boks med lokk  med overnevnte mål.

Production Division
Her benytter man standard pistoler («hyllevare») uten noen modifikasjoner. Kun dobbelt action pistoler benyttes. Alle treff i blinkene scores som Minor uansett kaliber og ammunisjonsfaktor. Rekyldemping slik som porting, kompensator og vekter er ikke tillatt. Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes. Egen liste over godkjente pistoler: IPSC production

Maksmim antall skud i magasin: 15 skudd

Classic Division
Her benytter man pistoler etter 1911 modellen uten ytre modifikasjoner. Kun single stack pistoler benyttes. Rekyldemping slik som porting, kompensator og vekter er ikke tillatt. Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes.

Minimum faktorkrav for Major: 170.
Minimum kaliber for Major: 10mm / CAL.40.
Minimum kaliber/case for Minor: 9mm / 19mm.
Maksimum fysisk størrelse på pistolen: 225 x 150 x 45 mm (lengde x høyde x dybde). Pistolen skal kunne legges i en boks med lokk  med overnevnte mål.
Maksmim antall skud i magasin Major: 8 skudd
Maksmim antall skud i magasin Minor: 10 skudd

Revolver Division
Pr i dag har ikke APS skyttere innen revolver divisjonen, men det er ikke noe hinder hvis noen ønsker å trene/konkurrere i denne divisjonen.

PRAKTISK SKYTING MED RIFLE
I praktisk rifle benyttes stort sett de samme reglene som benyttes i konkurranser for praktisk pistol, det konkurreres det i følgende divisjoner:

 • Semi Auto Open: våpen som automatisk lader kammeret med et nytt skudd, men avtrekker må betjenes for hvert skudd.
  Rekyldempende innretninger som porting og kompensator er tillatt.
  Optiske/elektroniske siktemidler kan også benyttes.
  To-fot og lignende er tillatt.
  Minimum faktorkrav Major: 320.
  Minimum faktorkrav Minor: 150.
 • Semi Auto Standard: våpen som automatisk lader kammeret med et nytt skudd, men avtrekker må betjenes for hvert skudd.
  Rekyldempende kompensator er tillatt (max 26 x 90 mm).
  Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes.
  Minimum faktorkrav Major: 320.
  Minimum faktorkrav Minor: 150.
 • Manuell Action Open: omfatter våpen hvor det kreves at skytteren manuelt fyller våpenets kammer med et nytt skudd, f.eks. med en bolt.
  Rekyldempende innretninger slik som porting og kompensator er tillatt.
  Optiske/elektroniske siktemidler kan også benyttes.
  To-fot og lignende er tillatt.
  Minimum faktorkrav Major: 320.
  Minimum faktorkrav Minor: 150.
 • Manuell Action Standard: omfatter våpen hvor det kreves at skytteren manuelt fyller våpenets kammer med et nytt skudd, f.eks. med en bolt.
  Rekyldempende innretninger er ikke tillatt.
  Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes.
  Minimum faktorkrav Major: 320.
  Minimum faktorkrav Minor: 150.
  Maksimum antall skudd i magasin: 6.

For å delta i konkurranser i praktisk rifle må man være godkjent praktisk skytter. Sjekk det til enhver tid gjeldene regelverk fra IPSC for oppdaterte/gjeldende regler. Ved tvil så skal den engelskspråklige regelboka være styrende.

ANSKAFFE RIFLE TIL PRAKTISK SKYTING
Her er listen fra Politiet over godkjente halvautomatiske rifler til øvelses- og konkurranseskyting pr. 2005:

 1. Bushmaster XM15/V-Match
 2. Colt AR-15 H-bar/Sporter produsert etter 1986
 3. DPMS Panther Bull 24 Spesial
 4. Galil AR
 5. Heckler & Koch 94
 6. Heckler & Koch SL 8
 7. Izhmash Saiga Sport 520
 8. Izhmash Saiga Sport 555
 9. SIG SG 550 SP
 10. Steyr AUG sivil modell
 11. Valmet M76/78A2
 12. Oberland Arms (OA) 15
 13. Olympic Arms AR-15 H-bar
Reklamer